Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncpecji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską

Inwestor:

Skarb Państwa

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Jednostka projektowa:

Value Engineering Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 22A
02-284 Warszawa