1.  17.07.2020 r. – złożenie opracowania etapu I do zatwierdzenia

2.  28.07.2020 r. – Odebranie przez Zamawiającego Etapu I

3.  01.12.2020 r. – Opracowanie etapu II – Analizy i prognozy ruchu

4.  11.12.2020 r. – Odebranie przez Zamawiającego etapu II

5.  09.2021 r. – Zakończenie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej

6.  01.2022 r. – Planowane przeprowadzenie posiedzenia ZOPI dla etapu I STEŚ – R