1.  17.07.2020 r. – złożenie opracowania etapu I do zatwierdzenia