1.  17.07.2020 r. – złożenie opracowania etapu I do zatwierdzenia

2.  28.07.2020 r. – Odebranie przez Zamawiającego Etapu I

3.  01.12.2020 r. – Opracowanie etapu II – Analizy i prognozy ruchu

4.  11.12.2020 r. – Odebranie przez Zamawiającego etapu II

5.  09.2021 r. – Zakończenie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej

6.  01.2022 r. – Posiedzenie ZOPI dla etapu I STEŚ – R

7. 12.2022 r. – Złożenie do odbioru etapu I SEŚ-R po wprowadzonych zmianach wynikających z opinii Konserwatora Zabytków

8. 04.2023 r. – Uzyskanie protokołu ZOPI

9. 29.06.2023 r. – Planowane posiedzenie KOPI

10. 19.02.2023 – Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

11. 06.2025 – Zakończenie prac nad etapem STEŚ-R etap II