FORMULARZ OPINII

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją
geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16” zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety.

Każdy głos jest dla nas ważny i będzie niewątpliwą pomocą przy realizacji projektu. Dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,
Value Engineering Sp. z o.o.
Kierownik Projektu
Dominik Murach

Zachęcamy do wypełnienia formularza bezpośrednio na stronie internetowej: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl
Istnieje również możliwość przesłania opinii poprzez wysłanie skanu formularza na adres mailowy: d.murach@value-eng.pl, lub pocztą na adres naszej firmy: Value Engineering Sp. z o.o., ul. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa.
Czekamy na Państwa opinie do 20.05.2021 r.

Formularz w PDF do pobrania