Etap I – Uproszczone Studium Korytarzowe wraz z oceną BRD

Etap I został odebrany przez Zamawiającego w dniu 28.07.2020 r. Do dalszych prac zostały wybrane korytarze:

I (od 1+700 do 6+860) z włączeniem w DK8 zgodnie z korytarzem III (od 0+000  do 2+000), oraz korytarz III i V.