Trwa etap I – Uproszczone Studium Korytarzowe wraz z oceną BRD

Wykonawca jest na etapie pozyskiwania opinii społeczeństwa.