Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 19.02.2024 Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach